Solognotes
     
welkom

Contact

Natuur

Artist in Residence

Workshops 

Verblijfsaccommodaties

Tipi's te huur

Vakantie met de paarden

Activiteiten in de omgeving

Paardrijden

Begeleide Vakanties

Links en reisinformatie

De Schapen

Haflingers te koop

De Runderen

De Honden

Het Werk

Solognotes

Verkoop van dieren , vlees, producten

Animaux a vendre

les Viandes de la ferme

Enjoy natural life

Biologische Breiwol

 
L'elevage de race ovine: Solognotes

Notre Solognotes sont une beaute dans le paysage

Les brebis sont tres docilement

Maintenant a vendre 5 agnelles Solognotes et un beliers pour lélevage.

Solognotes: Oorsprong
In de 15e eeuw was de schapenfokkerij in de Franse streek Sologne aanzienlijk. Schapen maakten in die tijd een belangrijk deel uit van de veestapel van de boeren. De kuddes graasden op de heidevelden en kregen in de winter voer en gebladerte bijgevoerd. De Renaissance en de vestiging van het Franse Hof in Val de Loire zorgden ervoor dat de handel in wol opbloeide en daarmee dus ook de schapenfokkerij.


De godsdienstoorlogen luidden het einde in van deze bloeiperiode, maar de schapenfokkerij, die veel gemakkelijker te beoefenen en veel winstgevender was dan het verbouwen van graan, bleef de belangrijkste agrarische activiteit in Sologne.Rond 1850 werd het totale aantal schapen in Sologne op 300.000 stuks geschat. Het schaap vormde toen vrijwel de enige bron van inkomsten voor de boeren in de Solognestreek, waar grootgrondbezit overheerste. Alleen het Solognote-schaap was opgewassen tegen de barre omstandigheden van de omgeving (vochtigheid, schrale begroeiing). De schapenteelt was zeer extensief, de dieren liepen niet op een weide.Toen men de Solognestreek ging bemesten met slib uit het Kanaal van Sauldre, talrijke wegen ging aanleggen, het open afwateringssysteem ging veranderen en tot herbebossing overging, betekende dat een flinke slag voor de schapenfokkerij omdat men de uitgestrekte gebieden die nodig waren om de schapen te laten grazen niet meer kon exploiteren.

Zodoende daalde het aantal schapen tot 50.000 in 1910. Pas vanaf 1940 zien we weer een opleving van het Solognote-schaap. Men gebruikt nieuwe fokmethodes waarbij men de schapen ofwel 's zomers op een wei laat grazen en ze 's winters op stal zet ofwel ze het hele jaar buiten laat lopen op een omheind terrein en krijgen 's winters hooi bijvoert.

Rasbeschrijving Solognotes
Het Solognote-schaap is tussen de 70 en 80 cm hoog. Het heeft een relatief kleine en onbewolde kop, die kastanjebruin van kleur is. Het ras is ongehoornd, de kop is lang en smal, het voorhoofd/neus is licht gewelfd, de oren zijn van middelmatige grootte en staan horizontaal, de hals loopt over in de schoft, de rug is recht en lang, de achterbenen zijn behoorlijk ontwikkeld. De poten zijn onbehaard en ook kastanjebruin van kleur. De nek en de buik zijn ook niet volledig bedekt met wol. De wel bewolde staart reikt tot de hak. De vacht begint onder de oren en loopt door tot halverwege de poten. De wol heeft een middelfijne structuur en is grijs van kleur. De vacht van een ooi weegt zo'n 1,5 kg en die van een ram 2,5 kg.Het gewicht van een volwassen ooi is ongeveer 55 tot 65 kg en van een volwassen ram zo'n 80 tot 90 kg.

De natuur van het Solognote-schaap is intelligent, levendig, nieuwsgierig, onafhankelijk en is beter te vergelijken met die van een geit dan van andere schapenrassen. Het dier heeft een statig haast adelijk voorkomen.Het Solognote-schaap is een taai ras, zowel vanwege zijn weerstand tegen allerlei ziekten, als vanwege de eigenschap dat het dier tevreden is met een schrale vegetatie en houtgewas. Het schaap kan goed lopen. Verder onderscheidt het ras zich vanwege zijn uitzonderlijke aanpassingsvermogen aan plotselinge veranderingen in het voedselpatroon. Het ras is vroeg geslachtsrijp: de ooien zijn volwassen na acht maanden. Het feit dat men het dekseizoen in grote mate kan beinvloeden is van groot belang, aangezien een deel van de ooien vanaf april ovuleert.

Het gemak waarmee de lammeren worden geworpen is ook een van de grote voordelen van het ras. Aflam-problemen doen zich vrijwel nooit voor. Fokkers van Solognotes kunnen 's nachts gewoon rustig slapen in de periode dat de ooien lammeren!Het gemiddelde aantal lammeren per worp van dieren die het hele jaar buiten lopen, bedraagt 1,5 à 1,6 en kan oplopen tot 1,8 hij intensievere schapenteelt (beter voer).

Solognotes zijn goede moederdieren en produceren ruim voldoende melk. De lammeren worden goed door hun moeder beschermt tegen eventuele gevaren. De dieren kunnen een opvallend hoge leeftijd bereiken. Ooien die met 8, 9 of zelfs 10 jaar nog aflammeren zijn geen uitzondering en er zijn gevallen bekend van ooien die met 13 jaar nog aflammeren en lacteren.

GEBRUIK
Behalve voor de productie van vleeslammeren en van wol is de Solognote verder nog geschikt voor heel wat andere doeleinden. Vanwege zijn geschiktheid voor het ontginnen zal het ras steeds vaker ingezet worden bij het onderhoud van landerijen en van natuurgebieden. Of het nu gaat om moerasgebied of om droger grasland. De uitgesproken voorkeur van het ras voor houtgewas betekent wel dat het terrein waar de dieren lopen niet afgeperkt kan worden door middel van struikgewas. Verder is het een uitstekend ras voor degenen die zonder al te veel problemen enkele schapen willen opfokken op een kleine wei of op een stuk grond rondom het huis, aangezien het een taai soort schapen is die weinig eisen stelt en verder erg aantrekkelijk is vanwege zijn karakter en zijn uiterlijke verschijning.


VLEESWAARDE
Het vlees van de Solognote wordt van oudsher geroemd vanwege zijn smaak. Het is heerlijk vlees met een zeer verfijnde smaak, die eerder doet denken aan het vlees van een jonge reebok dan dat van andere schapen rassen. De bouw van het Solognote-lam verschilt erg van alle andere rassen die in deze streek gefokt worden. De bouten hebben hetzelfde gewicht, maar ze zijn langer en minder rond en het karkas bevat slechts een klein percentage vet en slachtafval. De fokkers van het Solognote-schaap hebben het kwaliteitsmerk “Solognote lamsvlees” ontwikkeld. Waaraan slagers het vlees kunnen herkennen en waarmee men dit kwaliteits product meer bekendheid wil geven.

WOL
De wol van het jonge schaap heeft een prachtige roodbruine kleur, die uniek is en niet te imiteren. Enkele schapenfokkers doen de nostalgie herleven met het verwerken van de wol en de verkoop ervan, hetzij als knotten wol, hetzij als kant en klare kledingstukken.

Notre belier Solognotes

Il est tres gentil.

6 januari 2007 hebben wij 12 Solognotes verkocht aan Petra en Wil Kouwenhoven en kinderen. Foto's zijn te zien op onze http://picasaweb.google.nl/leboisdelespau en op hun site www.roussel.nl

 
   
 

Les photo's de notre Solognotes sont de Axel van de Weijer (axelview.com)